Skrb za okolje in izraba obnovljivih virov energije

Končne zaloge fosilnih goriv nas spodbujajo k vse večji izrabi obnovljivih virov energije. Vendar je za ohranitev našega planeta potrebno še nekaj več , kar predstavlja tudi eden od ciljev nove direktive EU na podorčju energetske učinkovitosti »20-20-20 do 2020«. Cilj zajema zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za 20%, povečanje deleža obnovljivih virov energije za 20% ter zmanjšanje porabe energije za 20%.

Z maksimalno izrabo obnovljivih virov tudi v aktivni hiši skrbimo za zmanjševanje vplivov na okolje. Energijo sonca v aktivni hiši izkoriščamo na več načinov. Na račun velikih steklenih površin v zimskem času izkoriščamo energijo sonca za pasivno ogrevanje hiše, prekomerno pregrevnaje v poletnem času preprečujemo z elektronsko vodenim senčenjem steklenih http://cialisfrance24.com površin.

Energijo sonca koristimo tudi za sončno elektrarno in sprejemnike sončne energije na strehi. S fotovoltaično elektrarno na strehi proizvedemo vsaj toliko ali celo več električne energije kot je naša hiša porabi za delovanje. Na strehi so nameščeni tudi sprejemniki sončne energije Velux, ki bodo zagotavljali toploto za pripravo tople sanitarne vode, presežek toplote pa bo izkoriščen kot podpora ogrevanju.

Z vgradnjo toplotne črpalke, ki pokriva minimalno potrebo po toploti za ogrevanje izkoriščamo tudi preostale obnovljive vire energije. V primeru Moje hiše prihodnosti bomo v hišo vgradili toplotno črpalko zrak-voda, ki bo izkoriščala toploto zunanjega zraka.
 

Partnerji pri gradnji projekta moja hiša prihodnosti